Cookie beleid vv Koekelare

De website van vv Koekelare is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Gedragsregels

Gedragsregels voor trainers/ begeleiders binnen de voetbalsport

 • De trainer/begeleider zorgt steeds voor een veilige omgeving en sfeer
 • De trainer/ begeleider tast de sporter niet aan in zijn waardigheid en dringt niet verder in het privéleven van de sporter door dan nodig is
 • De trainer/ begeleider onthoudt zicht van elke vorm van (macht) misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter
 • Seksuele handelingen en/ of relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar worden onder geen beding geoorloofd en word beschouwd als seksueel misbruik
 • De trainer/ begeleider mag de sporter niet zodanig aanraken dat de sporter en/ of de trainer, begeleider dit ervaart als seksueel of erotisch
 • De trainer/ begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten
 • De trainer/ begeleider zal tijdens de training en/ of wedstrijden steeds gereserveerd en respectvol omgaan met de sporter
 • De trainer/ begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (macht) misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie
 • De trainer/ begeleider zal de sporter geen (im) materiële vergoedingen geven met de bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook aanvaardt de trainer/ begeleider geen extra financiële beloningen of geschenken van de sporter dan vooraf is afgesproken
 • De trainer ziet erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken
 • In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de trainer/ begeleider in de geest hiervan te handelen.

Gedragsregels voor de sporter binnen de voetbalsport

 • De sporter accepteert en respecteert de ander zoals hij is en zal niet discrimineren. Iedereen telt mee binnen de sportclub
 • De sporter houdt rekening met de grenzen die de ander aangeeft
 • De sporter valt een ander niet lastig
 • De sporter maakt op geen enkel moment misbruik van zijn/ haar machtspositie
 • De sporter komt niet ongewenst te dichtbij en raakt de ander niet tegen zijn/ haar wil aan
 • Wanneer iemand mij (de sporter) hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/ haar hiermee te stoppen. Als dat niet werkt vraag ik een ander om hulp
 • De sporter helpt anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreekt degene aan die zich hier niet aan houden en meldt dit zo nodig bij de Club Api

Gedragsregels Club-Api

 • De Api gaat een vertrouwensrelatie aan met het slachtoffer of derden die een beroep op hem/ haar doen
 • De Api heeft geen geheimhoudingsplicht, maar wel een discretieplicht
 • De Api zal niet achter de feiten aangaan of iedereen informeren die nieuwsgierig is
 • De Api zorgt ervoor dat eventuele noodzakelijke documentatie en archivering van gegevens in overeenstemming komt met het vertrouwelijke karakter
 • De Api luistert naar het verhaal van de melder of vraagsteller, zonder de rol van hulpverlener op zich te nemen en zal het verhaal niet in vraag stellen
 • De Api zal elke vraag of melding serieus nemen, een handelingsprotocol opstarten en ervoor zorgen dat de procedure gevolgd wordt
 • De Api zal de situatie en ernst inschatten en de melder vervolgens informatie en/ of advies verlenen en (eventueel) doorverwijzen naar bevoegde instanties
 • Bij sprake van ernstig grensoverschrijdend gedrag is het niet de taak van de Api om zelf hulp te verlenen, maar zal hij/ zij doorverwijzen naar deskundigen( politie / justitie)

Preventie vanuit het bestuur conform aanwerven trainers/ begeleiders

 • Kennismakingsgesprek
 • Controleren op referenties
 • Gedragsregels laten ondertekenen
 • Het laten aanvragen van een verklaring goed gedrag en zeden (uittreksel strafregister)
 • Alle betrokkenen op de hoogte brengen van het (nieuwe) beleid. (lees; club-api, gedragsregels, ....

 

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!