Cookie beleid vv Koekelare

De website van vv Koekelare is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Jeugd

Huishoudelijk Reglement VV Koekelare Jeugd

Voetbal is een ploegsport en daarom verwacht VV Koekelare dat alle spelers, trainers, afgevaardigden en ouders enkele afspraken en regels respecteren. Enkel op die manier kan de samenwerking tussen club, trainers, afgevaardigden, spelers en ouders vlot verlopen.

Bij ongeregeldheden, bepaalde voorvallen of in geval van twijfel biedt dit reglement ten allen tijde een houvast. Bovendien is het de bedoeling om proactief in te spelen op mogelijke problemen. Voorkomen is dan ook beter dan genezen. Richtlijnen en reglementen kunnen alleen maar effectief zijn als ze door alle partijen worden opgevolgd.

Algemeen

 • Elke trainer, speler en ouder neemt kennis van dit reglement. Dit reglement is beschikbaar op de website en kan op elk moment gewijzigd worden door het bestuur. Deze wijziging wordt gemeld op de website. Indien ouders en/of spelers niet schriftelijk reageren binnen de 14 dagen gaan ze akkoord met deze wijziging en geldt hun bestaande kennisname ook voor dit nieuw reglement.

 • Hou onze accommodatie (en die van onze tegenstrevers) netjes. Klop voetbalschoenen buiten af, vooraleer je de kleedkamer binnengaat. Spoel geen voetbalschoenen af onder de douche.

 • De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.

 • Om diefstal zoveel mogelijk uit te sluiten, vragen wij om zo weinig mogelijk waardevolle voorwerpen mee te brengen naar training en/of wedstrijden.

 • Diefstal van materiaal of persoonlijke bezittingen van medespelers betekent directe verwijdering uit de club en zal gerechtelijk vervolgd worden.

 • Wie rommel maakt, ruimt dat zelf op. Neem lege flesjes na een training of wedstrijd mee naar de kleedkamer en deponeer ze daar in de vuilnisbak.

 • Indien een speler opzettelijk schade toebrengt aan de accommodatie van de club, zal hij hiervoor verantwoordelijk worden gesteld en de daaruit voortkomende kosten zelf dienen te betalen.

 • In de kleedkamers wordt niet gespeeld. Afval wordt er achtergelaten in de vuilnisbak. Blijf voor en na trainingen en wedstrijden niet langer in de kleedkamer dan noodzakelijk.

 • Alle gebouwen van VV Koekelare zijn rookvrij.

 • Wie in het tussenseizoen onze club wil verlaten en wil overstappen naar een andere club, kan dat enkel tussen 1 en 30 april. Na het verstrijken van deze deadline, kunnen spelers enkel nog uitgeschreven worden indien de club over geen ploeg meer beschikt in de leeftijdscategorie van de speler.

Lidgeld

 • Het bestuur bepaalt elk jaar de hoogte van het lidgeld.

 • Het lidgeld dekt de administratiekosten verbonden aan de aansluiting van een speler aan de KBVB, verzekering bij KBVB, kosten voor onderhoud terreinen, kantine, vergoeding trainers, aankoop materiaal, ...

 • Bepaalde ziekenfondsen betalen een deel van het lidgeld terug. Spelers en hun ouders moeten dit zelf in orde brengen.

 • Bij het betalen van het lidgeld verkaart de speler of ouder akkoord te gaan met het jeugdbeleidsplan van VV Koekelare.

 • Wanneer deze 2 voorwaarden voldaan zijn is de speler lid van VV koekelare

 • Als de uiterste betaaldatum overschreden is, kan de speler in kwestie niet meer deelnemen aan de trainingen en wedstrijden.

Verzekering

 • Om aanspraak te kunnen maken op de verzekering van de KBVB, moet het door de geneesheer ingevulde aangifteformulier (bij je afgevaardigde of op het secretariaat te verkrijgen), samen met een klever van de mutualiteit, binnen de 10 kalenderdagen na het ongeval binnen zijn gebracht bij de Gerechtigd Correspondent.

 • Vergeet eventuele nazorg niet aan te duiden op het formulier, zodat deze eveneens worden terugbetaald.

 • Vóór het hervatten van training en competitie vragen we het attest van genezing ingevuld aan de Gerechtigd Correspondent te bezorgen.

Verplaatsingen

 • De verplaatsingen worden meestal met de auto gemaakt.

 • Alle spelers, trainers en afgevaardigden zijn aanwezig op het afgesproken uur.

 • Niemand vervoert in zijn auto meer spelers dan toegelaten door de verzekering.

 • Wie spelers meeneemt in zijn auto respecteert de wegcode en houdt zich aan de snelheidsbeperkingen. Alcohol en drugs zijn uit den boze voor onze chauffeur.

 • De chauffeur waakt er over dat iedereen in de auto zijn gordel draagt.

 • Indien het niet mogelijk is om de verplaatsing zelf mee te maken, kijkt de ouder (of speler zelf) voor een oplossing opdat hun kind ter plaatse kan geraken door iemand persoonlijk aan te spreken. Dus enkel afzetten op de ontmoetingsplaats en ervan uitgaan dat het kind wel met iemand meekan is niet voldoende.

 • Geef (bij uitwedstrijden) wat geld mee aan je kind als je zelf niet aanwezig kan zijn. Zodoende kan hij iets eten/drinken na de match.

Studies en sport

 • De studie heeft altijd voorrang op het voetbal.

 • Indien een speler voor een training of wedstrijd verstek moet geven omwille van schoolverplichtingen, meldt hij dit tijdig aan de trainer.

Gezondheid en hygiëne

 • Goede en voldoende nachtrust is onontbeerlijk om sportieve prestaties te leveren.

 • Alcohol en roken hebben een slechte invloed op de lichamelijke conditie en dienen dus vermeden te worden.

 • Er wordt aangeraden om voor de training of wedstrijd een lichte vetarme maaltijd te nuttigen.

 • Drugs worden in onze club niet getolereerd.

 • Het is belangrijk zowel voor als na de sportprestatie voldoende te drinken. Tijdens wedstrijden stelt de club hiervoor water ter beschikking van de spelers

Sancties

 • Bij het niet naleven van dit huishoudelijk reglement kunnen respectievelijk door de trainer en afgevaardigden, in samenspraak met het bestuur van VV Koekelare sancties genomen worden.

 • Gele en rode kaarten wegens negatieve kritiek (op spelers, spelleiding, supporters of verantwoordelijken) of wegens onsportief gedrag (natrappen, vechtpartijen…) worden bestraft. De straf wordt bepaald door de trainer in overleg met het bestuur.

 • De boetes uitgesproken door de K.B.V.B worden ten laste gelegd van de speler of zijn of haar ouders.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!