Charter jeugdspeler - VV Koekelare

Sponsors

Charter jeugdspeler

 

Algemene richtlijnen

 • De door de club opgedragen kledij van V.V. Koekelare jeugd wordt door iedereen gedragen bij iedere wedstrijd of activiteit omtrent V.V. Koekelare. Enerzijds voor de uitstraling van de club en anderzijds uit respect voor de eventuele sponsor bedrukkingen.

 • Bij elke samenkomst (training/wedstrijd) worden de trainer, afgevaardigde, medespelers en andere aanwezigen begroet, zowel bij het aankomen als bij het weggaan.

 • Bij thuiswedstrijden dienen de spelers 1 uur (onderbouw: dit is de keuze van de trainer en zal op de laatste training voor de match meegedeeld worden) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn op de door de trainer bepaalde plaats.

 • Iedereen moet 15 minuten voor het begin van de training aanwezig en omgekleed zijn. Iedereen wacht in de kleedkamer tot de trainer de spelers komt halen. Bij onderbouw worden de afspraken bij aanvang seizoen door de trainer bepaald.

 • Niemand verlaat de training zonder toestemming van de trainer.

 • Iedereen dient de kleedkamer na de training binnen de 20’ en na de wedstrijd binnen de 30’ verlaten te hebben (= einde verantwoordelijkheid van de trainers).

 • Na de wedstrijd of training helpen telkens 2 spelers bij de schoonmaak van de kleedkamers (thuisploeg en bezoekers ).De trainer of afgevaardigde stelt schema op wie verantwoordelijk is, dit gaat in werking vanaf de U10.

 • Bij het verlaten van de training/wedstrijd meldt iedere speler zich af bij de trainer.

 • Gedraag je in de kleedkamer, zowel voor als na de training en wedstrijd. Heb respect voor de infrastructuur op het complex. Opzettelijke vernielingen en beschadigingen aan de infrastructuur worden niet getolereerd en zullen zwaar gesanctioneerd worden.

 • Filmen is niet toegestaan in de kleedkamers.

 • Iedereen zorgt ervoor dat zijn materiaal steeds in orde is (schoenen gepoetst, …).

 • Trainingskledij wordt aangepast naargelang de weersomstandigheden.

 • Als je een probleem hebt blijf er dan niet mee lopen maar bespreek het met je trainer of met de jeugdcoördinator.

 • De speler neemt kennis van en verbindt zich tot het jeugdbeleidsplan van VV Koekelare en de panathlonverklaring ‘ethiek in de jeugdsport”.

 

Gedragscode

 • Wij gedragen ons sportief en gedisciplineerd op en rond het terrein en in de kleedkamers (op training en wedstrijden). Sportief gedrag, dit betekent: niet vloeken of schelden, géén discriminerende of racistische opmerkingen, niet pesten… .

 • Wij hebben respect voor de tegenstander, de scheidsrechter, publiek, de installaties, de uitrustingen, het trainingsmateriaal en andermans eigendom.

 • De speler accepteert de beslissingen van de scheidsrechter (en grensrechters), ook al is die het er niet mee eens.

 • Wie tijdens een wedstrijd onsportief of ongepast gedrag vertoond, wordt onmiddellijk vervangen.

 

Wedstrijden

 • De trainers en jeugdcoördinator zijn verantwoordelijk voor de selectie, ploegopstelling en de speelwijze van de ploeg.

 • De selectie/ploegopstelling wordt o.a. bepaald door zaken als technische en tactische vaardigheden, inzet/gedrag tijdens de trainingen en wedstrijden en de aanwezigheid op de training.

 • Bij nieuwe spelers bepaalt de trainer, in samenspraak met de jeugdcoördinator, wanneer de speler wedstrijdklaar is. De speler kan wel deelnemen aan alle trainingen (en dit wordt natuurlijk sterk aangemoedigd).

 • Voor de thuiswedstrijden verzamelen we in de kleedkamer, meegedeeld aan infobord kleedkamers oude sporthal.

 • Voor de wedstrijden op verplaatsing spreken wij steeds af op de parking van de sporthal op het vooraf bepaald tijdstip, spelers die eventueel rechtstreeks rijden laten dit weten aan de trainer.

 • Iedere speler +12 jaar zorgt ervoor dat hij/zij in bezit is van een geldig ID.

 • Dragen van scheenbeschermers is verplicht.

 • Schoenen met ijzeren noppen zijn verboden tot en met bovenbouw.

 • Na het einde van de wedstrijd zijn we sportief en begroeten we de tegenstander en de scheidsrechter.

 • Sportdranken en/of een banaan zijn zeker aan te raden.

 • V. Koekelare zorgt voor de wedstrijdtruitjes, voor zwarte broek en zwarte kousen dient zelf gezorgd te worden. Deze kunnen via de webshop aan voordeelprijzen aangekocht worden.

 

Toegang kleedkamers

 • De kleedkamers zijn voorbehouden voor de spelers, trainers en ploegafgevaardigden. Deze zijn geen ontmoetingsplaats voor ouders en familie.

 • Bij de U6-U7-U8 wordt één ouder per speler toegelaten voor hulp bij het aankleden van onze allerkleinsten.

 • Vanaf U9 zijn wij groot genoeg om ons zelf te behelpen, met hulp van onze trainer en ploegafgevaardigden.

 • De kleedkamers kunnen niet altijd worden afgesloten. V.V. Koekelare is niet verantwoordelijk voor eventuele diefstallen of gebeurlijke ongevallen.

 

Motivatie

 • Kom zoveel mogelijk naar iedere training! Het trainingsbezoek wordt immers geregistreerd! Enkel de speler die traint kan geselecteerd worden!

 • Iedereen zet zich steeds voor 100 % in voor de ploeg want voetbal is een ‘TEAMSPORT’.

 

Hygiëne

 • Na de training worden de voetbalschoenen voor het betreden van de kleedkamer en/of kantine uitgedaan. Afkuisen van de voetbalschoenen kan aan de daarvoor voorziene borstels.

 • Na elke training en wedstrijd moet iedereen zich douchen, dus zorg ervoor dat je steeds je wasgerief bij hebt.

 • Meisjes kunnen apart douchen.

 • Verzorg je lichaam, gebruik zeep en badslippers bij het douchen.

 • Er wordt zorggedragen voor alle uitrustingen.

 

Allerlei

 • Voetballen bij een andere ploeg (- bijvoorbeeld testwedstrijd en/of een training -) is ten strengste verboden. (Dit moet vooraf aangevraagd worden aan de jeugdcoördinator)

 • Een goede sfeer tussen trainers, spelers en ouders is bevorderlijk voor het behalen van goede voetbalresultaten. Het is de hoofdbedoeling dat wij verzorgd voetbal, gekoppeld aan de nodige inzet, bij alle ploegen nastreven.

 • Resultaat is ondergeschikt aan de manier van voetballen. Winnen primeert niet, goed voetballen wel!

 • Vanaf U9 zal er een evaluatie gebeuren door de trainer en sportieve cel van elke speler. Dit om er over te waken dat iedere speler op zijn of haar niveau kan aantreden. Daar wordt ook bepaald als een speler doorgeschoven of gedispenseerd kan worden.

 • Ploegbelang staat boven eigenbelang.

 • Lege plastieken/glazen drankflesjes/blikjes worden na de training/wedstrijd terug meegenomen. De terreinen worden proper achtergelaten!

 • Gebruik de sociale media voor opbouwende gesprekken i.v.m. V.V. Koekelare en niet om spelers, trainers, bestuursleden, afgevaardigden en de club af te breken.

 • Het is ten strengste verboden alcohol of verdovende middelen mee te nemen in de kleedkamers noch te consumeren tijdens trainingen en wedstrijden.

 • Bij overtreding volgt een waarschuwing, bij een tweede blaam volgt uitsluiting uit de club.

 

Slotwoord jeugdverantwoordelijke

Iedere jeugdspeler van VV Koekelare verbindt er zich toe om zich op en rond het voetbalveld correct en voorbeeldig te gedragen. Wees steeds voornaam en hoffelijk in de contacten met scheidsrechter, publiek, tegenstanders, medespelers en trainers zodat je steeds een goed uithangbord bent voor onze club. Het naleven van deze regels is in het belang van iedereen. Voetbal is immers een PLOEG-sport. Overtredingen tegen het sportief charter zullen samen met ouders, trainers en de jeugdcoördinator besproken worden.

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!